Viselkedésterápia

A viselkedésterápia vagy más néven behaviorizmus a XX század elején alakult ki, ami tudományos vizsgálódásokkal próbálta megalapozni és tudománnyá alakítani a pszichológiát. Arra törekedett, hogy a pszichológiai adatok objektív módon megfigyelhetőek legyenek és lehetőséget biztosítson a kapott adatok reprodukálására és felülvizsgálatára. A behaviorizmus pszichológiája kizárt minden nem megfigyelhető tényezőt, úgy tekintett a pszichológiai jelenségekre, mint ingerre való reakció. A későbbiekben tovább fejlesztik a módszer elméletét és a szakemberek elismerték, hogy az inger és reakción túl közrejátszanak a személy adottságai és tapasztalatai. A viselkedésterápia során, a nem kívánatos/inadaptív viselkedések megváltoznak azáltal, hogy az egyén egy kedvezőbb viselkedést, alakít ki

Tudjuk, hogy a szocializáció során környezetünkből kapott visszajelzések és a szerzett tapasztalatok, alakítják a gondolkodási stílust és a viselkedést. A viselkedésterápia olyan módszer, amely elmélete éppen a tanulás és a kondicionálás elvein támaszkodik. Vagyis az egyén külső és belső habitusainak megfigyelésére és ezek módosítására irányul. Ezáltal próbálja az egyén és a környezete közötti kapcsolatban fennálló zavarokat megszünteti. Tehát ez a módszer igen hatékony a szorongásos betegségek, a fóbiák, a kényszeres, illetve a pánikbetegségek kezelésében. Egyszerű módszer, amit a kliensek gyorsan, könnyen megértenek, illetve elsajátítanak és a későbbiekben is jól és eredményesen tudják alkalmazni szakember segítsége nélkül.

Szorongások
Pánikbetegségek
Fóbiák
Étkezési zavar…

Viselkedésterápia

 

Kognitív terápia

A XX század végén pszichológusok tovább gondolják a viselkedésterápiát és létrejön a kognitív terápia. Itt is hangsúlyt kap, hogy az emberi viselkedést: az észlelés, az élményfeldolgozás, a gondolatok, a képzetek, vagyis belső és külső ingerek szintézise nyomán alakul ki. Ezek alkotják a személy „tudatossági áramlását” és ez által jönnek létre az illetőnek az önmagáról, a világról, a múltjáról és jövőéről alkotott képek. Így a személy gondolatai és képzetei alapul szolgálnak ahhoz, hogy jobban megismerjük érzelmeit és viselkedéseit. A kognitív terápia szerint nem maga a szituáció határozza meg a személy viszonyulását, hanem a neki tulajdonított jelentés, hiszen ugyanazon esemény, különböző egyének számára, más és más jelentéssel bírhat. Tehát a személy rejtett kognitív/ gondolati szerveződései hatással vannak az érzelmi állapotára és viselkedésére.

A kognitív terápia segít, felismeri és megváltoztatni a kognitív torzításokat/ hibás gondolkodási folyamatokat.  Ezzel a módszerrel rövid idő alatt (10-20 ülés) jelentős javulást lehet elérni nagyon sok lelki zavar esetében, mint például depresszió, szorongás, pánik, evészavar, stb.

Szorongások
Pánikbetegségek
Hangulatingadozás
Étkezési zavar
Önértékelési zavarok…
Kognitívterápia

 

Személyközpontú terápia

Carl R. Rogers a humanisztikus pszichológia alapítói közé tartozott, az ’50-es években ő fejlesztette ki a Személyközpontú terápiát vagy másnéven a  kliensközpontú terápiát. Rogers felismerte, hogy a segítő kapcsolatokban nem a választott módszer a legfontosabb, hanem maga a személy. A hatékonyság nem valamilyen terápiás eljárások, technikák, vagy módszerek együttesétől függ, inkább attól mennyire képes a szakember optimális feltételeket biztosítani a kliens kibontakoztatására. A kliens kifejezésre juttatja érzéseit, gondolatait önmagával és a világgal kapcsolatosan. A szakember pedig arra törekszik, hogy a megfogalmazottakat minél pontosabban felfogja nem csupán tartalmában, hanem érzelmileg is, és visszatükrözze azokat. Olyan mozzanatokat emelve ki, amelyek a kliens számára nem tudatosak. Ilyen módon olyan tükörképet tart a kliens elé, amelyben hitelesen láthatja önmagát, így az önreflexión keresztül  ismeretei kibővülnek, önismerete fokozódik. A lelki zavarok nagy része ugyanis abból fakad, hogy a személy önmagáról hamis képet alkot, így minduntalan ellentmondásba kerül környezetével és a mások által róla vélt képpel. Az önmagunkról alkotott hiteles önkép megszüntetheti a lelki zavarokat.

A Személyközpontú terápia fő feltételei a terapeuta empátiás reflexiója, a feltétel nélküli elfogadása, és a  kongruenciája. Az első inkább műveleti készségek birtoklását jelenti, a második a személy beállítódását, a harmadik viszont már a személy egészét követeli. E három feltétel  ma már minden terápia illetve konzultáció alap- és szükséges feltétele.

Önismeret
Nehéz élethelyzetek,
elakadások
Identitási problémák
Párkapcsolati nehézségek…
Személyközpontú terápia

 

NLP – Neuro-lingvisztikus programozás

A 70-es évek elején John Grinder ( nyelvész,), Richard Bandler (pszichológus-matematiku),  Gregory Bateson ( antropológus, kibernetikus, kommunikációs kutató), Robert Dilts (tréner, modell képző és NLP fejlesztő)  azt a kérdést tették fel, hogy mitől hatékony a kommunikáció? Tudunk kifejleszteni algoritmust az emberi kommunikációra? Hogy kérdéseikre választ találjanak M.H. Erickson  hipnotizőr illetve pszichoterapeutát, Fritz Perls Gestalt-  és Virginia Satir családterápiás szakemberek munkafolyamatait vették alapul, mivel ők voltak az adott korszak leghatékonyabb pszichoterapeutái. Azt még hozzá kell tenni a történethez, hogy a kutatókat nem a módszer érdekelte, se nem az elméleti keretek, hanem az hogyan kommunikálnak ezek a pszichoterapeuták. Hogyan csinálják, hogyan történik a hatékony közlés/kommunikáció? Tömérdek terápiás hang- és video felvételt elemeztek. Végül a kutatásuk azt eredményezte, hogy bizonyos specifikus kommunikációs elemek mind három terapeutánál megtalálhatóak. Ezeket pontosan meghatározták és tesztelték, hogy más szakembereknél is működőképesek legyenek. Így végül megalkották a Neuro-lingvisztikus programozást amely elképesztően összetett és sokoldalú módszer. Tartalmaz kognitív és viselkedésterápiás elemeket, családterápiát, imaginációs technikákat, kommunikációs technikákat, belső szimbólumokkal való munkát, használja a saját belső erőforrást, modellezést és szuggesztiót.

Az NLP segít abban, hogy feloldjuk a blokkokat, a traumákat és a rejtett problémákat, fejleszti az önismeretet, a személyiséget, megváltoztathatja a meggyőződéseket, a belső hiedelmeket és a családi mintázatokat. Nem utolsó sorban elsajátítva pár NLP-s imaginációs és kommunikációs gyakorlatot programozhatjuk magunkat, hogy egy hatékonyabb, jobb és boldogabb életet éljünk. 

Stresszhelyzetek
Konfliktuskezelés
Önismereti problémák
Identitási problémák
Gyász feldolgozás
Szorongások
Pánik…


NLP

Kliensek tapasztalatai

Péter, Online

Haláltól való félelem, illetve szorongásos pánik miatt kerestem fel Erikát. A háztól nem mertem 50 méternél távolabb menni, mert féltem, hogy baj lesz. Szerencsére lehetőség volt Skype-on keresztüli konzultációra…

Dorina, Személyes és Online

Ha tonnányi követ cipel az ember a hátán, letenni egyedül már nem tudja, mert maga alá temeti. De ha elfogadjuk a segítő kezet, Ő leveszi rólunk, kőről-kőre, apránként. Akkor vehetjük csak észre, hogy végig voltak szárnyaink…

Noémi, Online

Igazán pozitív élmény volt számomra a terápia, melynek során rengeteg mélyen gyökerező dolgot tártunk fel, s életre szóló módszereket sajátítottam el. Erika profizmusa az első pillanattól nyilvánvaló volt…

Laci, Személyes

Egy hosszú kapcsolat végét jelentő szakítás után kerestem fel Erikát, mert egyedül nem tudtam feldolgozni a veszteséget. A sok beszélgetés során értettem meg, mi miért történt, észrevettem azt, amit korábban nem akartam látni…

Tovább...