Mi az autogén trénig? 

Az autogén tréning az egyik leghatékonyabb, egyben a leginkább kutatott és orvosilag alátámasztott relaxációs módszer, amely erősíti a test természetes, öngyógyító mechanizmusait. Az „autogén állapot" nem más, mint egy passzív koncentrációs állapot, amely nem a tudat egy megváltozott állapota, hanem sajátos önszabályozó funkció, amelynek vannak előnyös pszichofiziológiai velejárói.

 

Milyen hatásai vannak az autogén tréningnek? 

A tapasztalatok és különféle kutatások az mutatják, hogy az autogén tréning nem csak betegek számára egy kitűnő módszer, hanem egészséges emberek számára is. Mivelhogy az autogén tréning rendszeres gyakorlása:

 • megelőzi a lelki és a testi betegségek
 • megszünteti a szorongást
 • csökkenti a negatív stresszt
 • növeli a testi és lelki teljesítő képességet
 • ellazítja a testet/izmokat és tudatosítja a test működését
 • rendezi a pszichofiziológia folyamatokat
 • megszünteti az alvás zavart, a fejfájást
 • szabályozza a vérnyomást/pulzust
 • javítja a koncentrációt, a teherbírást és a memóriát
 • lelki békét teremt
 • gyarapítja az önelfogadást és az önismeretet

Tehát az autogén tréning célja a pszichotónus (lelki alapfeszültségi szint) áthangolása és a pszichovegetatív egyensúly kialakítása. Bár bonyolultan hangzik nincs másról szó, minthogy megtanulunk tudatosan átkapcsolni nyugalmi tónusra. A módszer elsajátításával önmagunk befolyásolhatjuk és szabályozhatjuk a testi és lelki funkciókat. Az autogén tréning módszer elsajátítása után már 3-5 perc alatt fokozott nyugalmi állapotot tudunk elérni.

 

Hogyan sajátítható el az autogén tréning?

Az autogén tréning könnyen tanulható életkortól és nemtől függetlenül. A módszer elsajátításához 10/12 hétre van szükség. Érdemes heti vagy kétheti rendszerességgel találkozni a tanulási időtartam alatt. Elsajátítás feltétele a napi 5-10 perc önálló gyakorlás. Ez az időtartam szükséges ahhoz, hogy megtanuljuk kondicionálni vegetatív idegrendszerünket, vagyis akaratlagosan hatni tudjunk elménkre és testünkre. Egyfajta nyugalmi reflexet alakítunk ki, amelyet tetszés szerint bekapcsolhatunk.

 

Az autogén tréning célja

Az autogén tréning relaxáció elsajátításának célja, hogy a már bennünk létező nyugalmi és kiegyensúlyozott állapotot akaratlagosan elő tudjuk idézni pszichikai illetve fizikai túlterheltség alatt, stressz vagy konfliktus helyzetekben, megelőzzük a betegségeket és fenntartsuk a lelki egyensúlyt.

 

Az autogén tréning története

Az autogén tréning relaxáció módszert Johannes Heinrich Schultz orvos dolgozta ki 1908-1912 között, amelyről könyvet is jelentett meg 1932-ben „Das Autogene Training” címmel. A könyv megjelenése után az autogén tréning igen gyorsan elterjedt Európa-szerte, alapul szolgált és termékenyítően hatott számtalan kutatásra, hatásvizsgálatra és módszertani változatosság kibontakozására.

Schultzot orvosi tanulmányai során a kor újdonságai közül a hipnózis és a pszichoanalízis ihlette meg leginkább, és ezek által pszichoterapeutává képezte magát. Megfigyelte, hogy páciensei a hipnózis alatti igen gazdag élményekről számolnak be. Schultz a páciensek átéléseit három különböző szintjét írta le:

 • az elsőt amorf szint, mint színek, foltok, fátylak, vonalak, félárnyék megjelenése;
 • a másodikat a gondolat vizualizációk, kész képekkel, mint filmkockák, eszmei tartalmú elemek felbukkanása;
 • végül a harmadik, a különleges látomások szintje, amikor a bizarr, különleges képek igen erős valóságérzettel járnak, bár a személytől idegenek.

A hipnózis alatt testérzetek bekövetkeztét is megfigyelte, mint a nyugalom, pihentség, biztonság érzését, valamint a nehéz-érzetet és a szétáradó meleg érzést. Schultzot egyre inkább vonzották az autohipnotikus kísérletek, akinek egyes tehetségesebb páciensei képessé váltak arra, hogy akaratlagosan idézzék elő maguknak a hipnoid állapotot, s ennek segítségével a krízishelyzeteken úrrá tudjanak lenni.

Schultz felismerte, hogy létre kell hozni a nyugalmi állapotot, elnehezedést és átmelegedést, amely majd kiváltja a hipnotikus állapotot. Majd arra törekedett, hogy úgy dolgozza ki a módszert, hogy elsajátítás után a páciens önállóan tudja alkalmazni, külső szaksegítség nélkül. De az autogén tréning kivitelezéséhez, Emile Coué francia gyógyszerész-pszichoterapeuta autoszuggesztív módszeréből is merített ihletet, éspedig a pácienseknek gyakorlásul ajánlott szóbeli formulák monoton ismétlését. Schultz felismerte, hogy az egyenletes hangon hosszan ismételt szavak zsoltárként hatnak, magukkal ragadnak, ami szabad folyást enged a képzeletnek, ha a személy a koncentrációs beállítódást belső beleegyezéssel társítja. Az indukció és annak jó megválasztása egyik leglényegesebb eleme lett a relaxációs pszichoterápiáknak.

Amit Schultz megsejtett a század elején mára már orvostudomány és az orvosi műszerek (bőrhőmérséklet-változás, EKG, EEG, egész a biofeedback) is bizonyították, hogy az autogén tréning relaxációban átélt testélmények mély pszichológiai összefüggések hordozói, s ezek feltárásával mélyreható javulás, kibontakozás indítói el.

 

Kliensek tapasztalatai

Péter, Online

Haláltól való félelem, illetve szorongásos pánik miatt kerestem fel Erikát. A háztól nem mertem 50 méternél távolabb menni, mert féltem, hogy baj lesz. Szerencsére lehetőség volt Skype-on keresztüli konzultációra…

Dorina, Személyes és Online

Ha tonnányi követ cipel az ember a hátán, letenni egyedül már nem tudja, mert maga alá temeti. De ha elfogadjuk a segítő kezet, Ő leveszi rólunk, kőről-kőre, apránként. Akkor vehetjük csak észre, hogy végig voltak szárnyaink…

Noémi, Online

Igazán pozitív élmény volt számomra a terápia, melynek során rengeteg mélyen gyökerező dolgot tártunk fel, s életre szóló módszereket sajátítottam el. Erika profizmusa az első pillanattól nyilvánvaló volt…

Laci, Személyes

Egy hosszú kapcsolat végét jelentő szakítás után kerestem fel Erikát, mert egyedül nem tudtam feldolgozni a veszteséget. A sok beszélgetés során értettem meg, mi miért történt, észrevettem azt, amit korábban nem akartam látni…

Tovább...